Algemene voorwaarden, privacybeleid – ​​Copyright © 2023 – Ebenbee – Alle rechten voorbehouden – bescherming & breve

Deze website wordt beheerd door Ebenbee (Antoun Fahmeh). Op de hele site gebruiken we de termen “wij”, “ons” en “onze” wanneer we verwijzen naar Ebenbee (Antoun Fahmeh). Deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten waartoe deze toegang biedt, wordt door Ebenbee (Antoun Fahmeh) aangeboden aan de gebruiker die u bent, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen accepteert.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, maakt u gebruik van onze “Service” en gaat u hiermee akkoord
gebonden aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”), inclusief de algemene voorwaarden
en beleid dat hierin wordt vermeld en/of toegankelijk is via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn op iedereen van toepassing
gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, verkopers, klanten, handelaars en/of
aanbieders van inhoud.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door toegang te krijgen tot een
enig onderdeel van of gebruik van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u de
volledige voorwaarden van deze Overeenkomst, heeft u mogelijk geen toegang tot de Website of kunt u de diensten ervan niet gebruiken. Als de
Deze Gebruiksvoorwaarden gelden als een aanbod, waarvan de aanvaarding uitdrukkelijk daartoe beperkt is.

Op elke nieuwe tool of functie die aan deze winkel wordt toegevoegd, zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor
een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bijwerken, wijzigen of vervangen door dergelijke updates te plaatsen en/of
wijzigingen aan onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. In
Als u de website blijft bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen zijn geplaatst, accepteert u de wijzigingen.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we aan u kunnen verkopen
onze producten en diensten.

SECTIE 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw regio, provincie of regio
Verklaar en heb ons toestemming gegeven om elke minderjarige die van u afhankelijk is, toe te staan ​​deze site te gebruiken.
U mag onze producten op geen enkele manier gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of de wetten in uw rechtsgebied overtreden wanneer u
de Dienst gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
U mag geen computerwormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (behalve creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen
dat dit (a) transmissies over meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht met het doel te voldoen aan en
aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens zijn altijd
gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, enig gebruik van de Dienst of
elke toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie die op deze site wordt aangeboden onjuist, onvolledig of verouderd is. De inhoud van
deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het maken van enige informatie
beslissingen nemen zonder belangrijkere, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u de
inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen verstrekt
als referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar wij zijn daartoe niet verplicht
als referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar wij zijn daartoe niet verplicht
update alle informatie die het bevat. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen te monitoren
bijgedragen aan onze site.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden jegens u of een derde partij voor enige prijswijziging, of voor enige wijziging of opschorting
of onderbreking van de Dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Het kan zijn dat bepaalde producten of diensten alleen online verkrijgbaar zijn via de website. Het is mogelijk dat de hoeveelheden hiervan
producten of diensten zijn beperkt en het retourneren of ruilen ervan is strikt onderworpen aan ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij
Wij kunnen de nauwkeurigheid van de kleurenweergave op uw computerscherm echter niet garanderen.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, regio of regio te beperken.
geografische of gegeven jurisdictie. Wij machtigen onszelf om dit recht van geval tot geval uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor om te beperken
hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd.
zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van
product of dienst op deze site is nietig waar dit bij wet verboden is.
Wij garanderen niet de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u heeft gekocht of anderszins verkregen
aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, een beperking of beperking instellen
Gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of op
hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als wij
een bestelling wilt wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of
het factuuradres of telefoonnummer dat u bij de bestelling heeft opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om te beperken of
om bestellingen te verbieden die naar onze mening door handelaars, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze
kledingwinkel. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en telefoonnummers, onmiddellijk bij te werken
van creditcards en hun vervaldata, zodat we uw transacties kunnen afronden en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Voor meer informatie kunt u ons Retourbeleid raadplegen.

HOOFDSTUK 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beheren.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang bieden tot deze tools “zoals ze zijn” en “onder voorbehoud van beschikbaarheid”, zonder garantie,
vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij kunnen nergens verantwoordelijk voor worden gehouden
met betrekking tot alles dat kan voortkomen uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. In
Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om te informeren naar de voorwaarden waaronder deze tools door de betreffende externe aanbieder(s) worden aangeboden.
en accepteer deze voorwaarden.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief
lancering van nieuwe instrumenten en middelen). Deze nieuwe diensten en/of functies zijn ook onderworpen aan deze Voorwaarden.
bruikbaar.

ARTIKEL 8 – LINKS MET DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verplicht
om de inhoud of juistheid ervan te onderzoeken of te evalueren, en wij garanderen of aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid
naar inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van externe bronnen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of
elke andere transactie met betrekking tot deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen zorgvuldig door en zorg ervoor dat u
begrijp ze voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over de producten
van derden moeten aan dezelfde derden worden gericht.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan wedstrijden), of zonder
Op verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, al dan niet in
online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “feedback”), verleent u ons het recht, op elk moment en zonder
het beperken, wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken van alle opmerkingen die u ons geeft, in alle media
het beperken, wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken van alle opmerkingen die u ons geeft, in alle media
doorgeven. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) van
iemand compenseren voor eventuele feedback; of (3) reageren op opmerkingen.
7. We kunnen, maar zijn niet verplicht, naar eigen goeddunken inhoud en accounts verwijderen die naar ons oordeel inhoud bevatten.
naar eigen goeddunken, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of inbreuk makend op enig eigendomsrecht
intellectueel eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht en handelsmerk
van handel, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw
Reacties mogen geen illegaal, aanstootgevend of obsceen materiaal bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software.
kan op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website beïnvloeden. Je kunt het niet gebruiken
vals e-mailadres, zich voordoen als iemand die u niet bent, of ons of derden proberen te misleiden over de herkomst
opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens in onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of
omissies met betrekking tot beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en
beschikbaarheid van producten. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken.
informatie of om bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is, en dit,
op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief
inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij vereist door de wet. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum
toegepast op de Dienst of een gerelateerde website kan niet worden gedefinieerd om aan te geven dat alle informatie die wordt aangeboden in de
Service of een gerelateerde website is aangepast of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor illegale doeleinden; (b) anderen aanzetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) het overtreden van plaatselijke verordeningen
of enige internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving, regels of wetten; (d) om onze eigendomsrechten te schenden of te schenden
intellectuele eigendommen of die van derden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren
iedereen op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of
een handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen;
(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die hiervoor gebruikt zullen of kunnen worden
de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet aantasten; (H)
om de persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spammen, phishen, een domein kapen, afpersen
informatie, surfen, verkennen of scannen op internet; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om beveiligingsmaatregelen te verstoren of te omzeilen.
beveiliging van de Dienst of gerelateerde sites, evenals andere websites of internet. Wij behouden ons het recht voor om uw abonnement te beëindigen
gebruik van de Dienst of een gerelateerde website voor het overtreden van gebruiksverboden.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, tijdig of ononderbroken zal zijn
zonder fouten.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.
voorafgaande kennisgeving.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Dienst ook
dat alle producten en diensten die via deze website aan u worden geleverd, (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) worden geleverd "zoals ze zijn"
en “onder voorbehoud van beschikbaarheid” voor uw gebruik, zonder uitdrukkelijke vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook
of impliciet, inclusief eventuele impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel
met name duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Ebenbee (Antoun Fahmeh), onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers,
Onder geen enkele omstandigheid zijn dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of
enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van
winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract of uit een onrechtmatige daad
(zelfs in geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of een dienst of product
uw toevlucht nemen tot deze claim, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief
inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade die daaruit voortvloeit
gebruik van de Dienst of inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of toegankelijk gemaakt via de Dienst, zelfs als u dat wel bent geweest
waarschuwde voor de mogelijkheid dat dit zou gebeuren.
Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade niet toestaan
accessoires, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate toegestaan ​​door de wet.

ARTIKEL 14 – VERGOEDING

U stemt ermee in om Ebenbee (Antoun Fahmeh) en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen,
partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en
werknemers, gevrijwaard van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, ingediend door een derde partij die voortvloeit uit
of als gevolg van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw
schending van wetten of rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling
niettemin van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet, en het niet-toepasselijke gedeelte wordt geacht hiervan te zijn gescheiden
Gebruiksvoorwaarden, zonder dat dit oordeel de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen aantast.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.
en dit voor alle doeleinden.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat zij door u of ons worden beëindigd. Jij kan
U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u ermee ophoudt
om onze site te gebruiken.
Als wij, geheel naar eigen goeddunken, oordelen of vermoeden dat u zich niet aan deze verplichtingen houdt of heeft nagelaten deze na te leven
termijn of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.
U blijft dan verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief), waardoor wij
kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk onvermogen van onze kant om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal dat niet doen
houdt geen afstand in van dit recht of deze bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat zij door u of ons worden beëindigd. Jij kan
U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u ermee ophoudt
om onze site te gebruiken.
Als wij, geheel naar eigen goeddunken, oordelen of vermoeden dat u zich niet aan deze verplichtingen houdt of heeft nagelaten deze na te leven
termijn of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.
U blijft dan verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief), waardoor wij
kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

HANDELSMERK

De site “ebenbee.com” is een creatie die auteursrechtelijk beschermd is. De teksten, oefeningen, sets, foto's en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuur en andere exploitatie, wijziging van de gehele of een deel van deze site in welke vorm en met welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, uitgevoerd met winstoogmerk, is ten strengste verboden zonder onze toestemming. Elke schending van deze rechten kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

II.Handelsmerken en handelsnamen

De namen, logo's en andere tekens die op deze site worden gebruikt, zijn wettelijk beschermde handelsmerken en/of handelsnamen. Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming.
Verantwoordelijk voor de inhoud:

De informatie op deze site kan niet onder de verantwoordelijkheid van de vestiging of het bedrijf vallen; wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, fouten of hiaten die op de pagina's zouden kunnen zijn terechtgekomen, evenals voor de gevolgen, wat deze ook mogen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie en indicaties.

ebenbee™ is een geregistreerd handelsmerk en heeft het referentienummer: SLB-033DB

BTW: 0749.883.739

Alle onderdelen en elementen van dit project worden beschermd door:

  • Patentnummer: 1028175
  • Internationale classificatie: A01K 47/02 A01K 59/02
  • Modelbescherming: D00304485

Contact details:
Richting Ebenbee:

Antoun F., schepper en uitvinder.
U kunt contact met ons opnemen via:

E-mail:
info@ebenbee.com

Adres:
Rue de la Résistance 23, 1490 Hof Saint Etienne,
België

Zo een:
+32 466 091 383